hitom press är ett förlag som publicerar poesis i gränslandet mellan dikt, text och konst.