triptyk_svart_m_röd5.jpg

I David Vikgrens nya bok låter han ännu en gång sätta Antti Mikkelinpoika Keksis 1600-talskvädande under kniven. Genom att skrapa i de initiala dikternas ytskikt och handgripligen bängla sig ner i  kvädesfårans sedimentära söker Vikgren utvinna annan erfarenhet och form samtidigt som helt ny dikt träder i dagen. Detta arbete är en fristående fortsättning på den rosade A N T T I K E K S I S K V Ä D E som utkom 2010

Utk. september 2016

hitom press

Mjukband. 112 s.

ISBN: 978-91-983404-0-2